Advertisement

PENGERTIAN PENEKAN PENGUAPAN – Ialah zat atau teknik untuk menghalangi penguapan cairan. Penguapan ialah pengubahan cairan (kadang juga zat padat) menjadi uap, pada suhu di bawah titik didih. Penguapan pada titik didih disebut pendidihan. Adanya zat asing dengan titik didih tinggi pada permukaan suatu cairan akan menghalangi penguapan cairan ini. Misalnya lapisan tipis minyak di atas air di dalam kolam akan me aghalangi penguapan air kolam itu. Zat yang larut da im suatu cairan juga menyebabkan cairan itu cenderung sukar menguap. Air gula lebih sukar menguap dibandingkan dengan air murni.

Advertisement
Advertisement