Advertisement

PENGERTIAN PENGAWAS PENGUJI KAYU – Adalah petugas kehutanan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk memeriksa dan menguji kembali kayu yang telah diperiksa dan diuji oleh Penguji Kayu. Pengujian dilakukan terhadap 10 persen contoh yang diambil secara acak dari partai kayu yang diekspor. Apabila tidak terdapat kesalahan, sekitar 5 persen dari padanya ditandatangani.

Advertisement
Advertisement