Advertisement

PENGERTIAN PENGENDAPAN – Dalam ilmu pertambangan, adalah proses yang dilakukan pada bahan galian agar butiran-butiran padatan di dalam fluidanya menurun karena gravitasi. Tujuan pengendapan adalah untuk mengurangi kandungan fluida dalam campuran bahan padat-fluida, sehingga dapat diperoleh fluida yang lebih kental. Dalam pengolahan bahan galian, proses pengendapan dilakukan di dalam pengental. Pengental ini berupa bejana dengan pengaduk yang berputar perlahan untuk menghasilkan lumpur dengan rapat jenis tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Karena laju pengendapan butiran-butiran sejenis dengan ukuran berbeda akan berbeda, proses ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan butiran- butiran berdasarkan perbedaan ukurannya. Butiran- butiran kasar mengendap lebih cepat dan dapat dipi-sahkan dari butiran lebih halus yang mengendap lebih lambat.

Advertisement

Advertisement