Advertisement

PENGERTIAN PERAYAAN KUNINGAN – Hari raya sepuluh hari setelah Hari Ra­ya Galungan. Hari Raya Kuningan dirayakan setiap 210 hari yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon wuku Ku­ningan. Hari Raya Kuningan disebut pula pitrayad- nya, hari persembahan kepada nenek moyang. Dalam persembahan itu dimohonkan agar nenek moyang se­lalu menurunkan perlindungan dan tuntunan lahir ba­tin, serta kesentosaan dan kerdigahayuan umat. Pera­yaan hari raya ini dilakasanakan sebelum tengah hari (jam 12.00).

 

Advertisement

Advertisement