PENGERTIAN PERSOALAN YANG DIHADAPI OLEH SEORANG PELAKSANA PEMBARUAN

77 views

Seperti kita lihat terdapat banyak faktor pada pihak penduduk yang menjadi sasaran program, yang menyebabkan mereka menolak perubahan-perubahan kebudayaan yang direncanakan dan diperkenalkan oleh orang luar. Tetapi, prosedur yang dipilih oleh orang luar itu, atau oleh pelaksana pembaruan, juga mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap berhasil tidaknya sesuatu program. Sering kali para pelaksana pembaruan harus berusaha dengan sadar untuk mengatasi beberapa kecenderungan yang lazim dimilikinya; kalau tidak, program itu pasti akan menghadapi kegagalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *