Advertisement

PENGERTIAN SALAT ISTISQA – Salah satu salat sunat, dianjur­kan bagi umat Islam yang mengalami masa kemarau panjang. Salat istisqa dilakukan dua rakaat di tanah lapang. Setelah salat, imam memberikan khotbah yang berisi ajakan bagi umat Islam untuk mawas diri dan bertobat kepada Allah atas segala kesalahan yang di­lakukan selama ini dan berjanji akan melakukan amal kebaikan di masa datang. Kemudian imam mengha­dap ke arah kiblat membelakangi jemaah dan berdoa kepada Allah, tetapi sebelum melakukan salat istisqa itu, umat Islam dianjurkan berpuasa selama empat hari termasuk hari pelaksanaan salat istisqa.

Advertisement
Advertisement