Advertisement

Adalah kepingan kayu dengan ukuran baku panjang 60 sentimeter, lebar 8,5 sentimeter, dan tebal 4 milimeter. Ujung sirap, sepanjang 6 sentimeter, diruncingkan. Kepingan kayu tersebut merupakan hasil tarahan dari balok kecil tanpa gubal yang tebalnya 9 sentimeter dan lebarnya 10 sendmeter.

Bahan terbaik untuk membuat sirap adalah jenis kayu ulin (Eu- sideroxylon zwageri). Sirap dipakai untuk atap rumah.

Advertisement

Advertisement