Advertisement

Adalah putra Damaghosha, Raja Chedi, dari istrinya yang bernama Srutadevi, saudara Vasu-deva. Dalam mitologi Hindu, Sisupala adalah saudara sepupu sekaligus musuh bebuyutan Krisna karena Krisna telah melarikan Rukmini, calon istri Sisupala. Di kemudian hari Sisupala mati terbunuh di tangan Krisna sebagai hukuman terhadap penghinaan yang dilontarkannya pada waktu Yudhistira melaksanakan upacara penobatan agung.

Mahabharata mengisahkan Sisupala terlahir sebagai bayi bermata tiga dan bertangan empat. Ketika Damaghosha hendak membuangnya, ada suara dari langit yang melarang sebab akan tiba waktunya bagi bayi itu untuk menjadi sempurna. Menurut suara itu, orang yang pertama kali mengambil bayi itu dan meletakkan ke pangkuannya, akan menyebabkan si bayi sempurna, tetapi di belakang hari orang itu pulalah yang membunuhnya. Orang itu adalah Krisna. Dia yang pertama kali meletakkan Sisupala di pangkuannya, dan dia kelak yang membunuhnya. Kematian Sisupala dilukiskan dalam puisi yang digubah dengan sangat indah oleh Magha ke dalam dua puluh sajak, puisi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Fauche.

Advertisement

Advertisement