Advertisement

Yang secara harfiah berarti menjelma sendiri, dalam kitab Guna Karanda Vyuha adalah sebutan untuk Adi-Buddha. Kitab ini erat kaitannya dengan kitab Svayambhu-purana, kitab yang mengisahkan kunjungan Manjusri ke kuil Svayambhu atau Svayambhunath (Adi-Buddha), di dekat Kathmandu sekarang.

 

Advertisement

Advertisement