Advertisement

Sebutan bagi generasi umat Islam yang hidup ketika para sahabat nabi masih ada. Sebutan ini terutama ditujukan buat mereka yang sempat berguru kepada para sahabat itu. Beberapa ulama tabi’in yang terkenal adalah Sa’id bin Musayyab (13 – 94 H), Atha’ bin Abi Rabah (27 -115 H), Amir bin Syurahbil (19- 103 H), dan Ibrahim Al-Nakha’i (46 – 96 H).

At-Ba u’ al-Tabi’in adalah sebutan bagi para murid ulama generasi tabi’in. Mereka lahir dan berguru ketika para sahabat Nabi sudah tidak ada lagi. Para imam mazhab umumnya termasuk generasi At-Ba’u’ al-Ta- bi’in ini.

Advertisement

Incoming search terms:

  • pengertian tabiin
  • arti tabiin

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian tabiin
  • arti tabiin