Atau tahun panjang adalah satu tahun dalam tarikh Masehi yang terdiri atas 366 hari. Tambahan satu hari dari panjang tahun biasa (365 hari) diperoleh dengan menjumlahkan kelebihan kira- kira seperempat hari pada panjang tahun biasa. Dent an demikian tiap-tiap 4 tahun dalam tarikh Masehi terdapat satu tahun kabisat. Kelebihan satu hari tiap- tiap empat tahun tersebut ditambahkan pada bulan akhir bulan Februari, sehingga sekali dalam empat tahun bulan Februari berusia 29 hari.