PENGERTIAN TAJUK RENCANA

72 views

Atau “tajuk” saja, adalah tulisan utama dalam penerbitan pers – biasanya surat kabar harian dan majalah mingguan berita umum – yang mencerminkan pandangan media tersebut mengenai suatu masalah atau peristiwa penting dalam pers. Dalam pengertian umum, tajuk adalah penguraian fakta dan opini yang disusun secara ringkas, logis, dan enak dibaca guna menghibur, membentuk pendapat, atau menafsirkan suatu berita utama dengan cara yang menjelaskan pentingnya berita tersebut bagi pembaca pada umumnya.

Tajuk juga disebut induk karangan atau editorial. Bentuk-bentuk tajuk antara lain: (1) memberi penjelasan, yaitu menjelaskan berita terpenting pada suatu saat; (2) memberi latar belakang, yaitu meletakkan suatu berita dalam perspektif sejarah. Tajuk seperti ini dapat ditulis dengan melukiskan keterhubungan peristiwa-peristiwa terpisah, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial; (3) membuat perkiraan masa depan; (4) menyampaikan pendirian yang menyangkut nilai-nilai moral, atau dengan kata lain menyalurkan hati nurani masyarakat. Tajuk seperti ini biasanya mengambil posisi secara gamblang mengenai masalah yang diulas.

Kecuali mengetengahkan masalah yang menyangkut kepentingan umum, suatu tulisan tajuk dapat pula mengutarakan pendirian suatu penerbitan pers mengenai garis partai atau aliran politik partai yang diikuti, menerangkan gerakan-gerakan atau kekuatan- kekuatan politik, dan mengajukan pemecahan masalah atau saran penyelesaian suatu sengketa. Tajuk dapat mengulas seorang pemuka yang baru meninggal dunia, membahas karya sastra atau sandiwara, atau menilai suatu film. Ada pula penerbitan yang memuat tajuk dalam bentuk esai bersambung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *