PENGERTIAN TANDA-TANDA BANGUNAN

101 views

Adalah sistem tanda yang diperlukan di dalam dan di sekitar bangunan. Sejak berabad abad tahun yang lalu, tanda dikenal sebagai alat komunikasi interlingual, seperti rambu-rambu lalu lintas dan tanda pengenal bangunan. Dapat dibayangkan betapa akarnya bila lalu lintas tidak dilengkapi dengan rambu-rambu, dan demikian juga halnya bila semua bangunan tidak mempunyai nama dan alamat. Pada dasarnya karya arsitektur yang b; Ik tidak memerlukan tanda pengenal. Gereja atau masjid, misalnya, dapat langsung dikenali dari bentuknya. Jalan masuk atau keluarnya juga dapat segera kelihatan dan dapat dicapai dengan mudah. Dengan semakin tumbuhnya kota dan bertambahnya penduduk, diperlukan juga tanda-tanda bangunan baik yang berupa tulisan maupun gambar. Tanda-tanda tersebut mula-mula dibutuhkan untuk lalu lintas dan pengenal bangunan, kemudian dengan berkembangnya pembangunan tanda interior dan ruang parkir bangunan juga dirasa mutlak perlu. Pemakai n tanda-tanda bangunan harus sudah direncanakan secara menyeluruh bersamaan dengan perencanaan bangunan, bukan sesuatu yang dipikirkan kemudian. Sampai sekarang para perencana bangunan belum memberikan perhatian yang cukup dalam bidang ini, mungkin karena bidang ini belum dimasukkan dalam kurikulum pendidikan arsitek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *