Advertisement

Penggabungan dua sembahyang fardhu, zhuhur dengan ‘ashar dan maghrib dengan ‘isya, dengan memajukan salat yang kedua ke waktu yang pertama. Jadi salat ‘ashar digabungkan ke salat zhuhur dan salah ‘isya digabungkan ke salat maghrib. Jama’ taqdim boleh dilakukan apabila seseorang dalam perjalanan, sedang sakit parah, atau pada saat terjadi hujan sangat lebat.

Incoming search terms:

  • taqdim artinya
  • arti taqdim
  • arti takdim
  • pengertian taqdim

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • taqdim artinya
  • arti taqdim
  • arti takdim
  • pengertian taqdim