CARA MENGATASI BENTROKAN PERANAN

By On Tuesday, November 18th, 2014 Categories : Bikers Pintar

Bentrokan peranan tidak ditemukan di dalam kerangka struktural tubuh masyarakat sebagai keseluruhan strata kedudukan dan peranan yang satu dengan strata kedudukan dan peranan yang lain secara struktural tidak saling bertabrakan. Bahkan semua strata kedudukan dan peranan mewujudkan satu kesatuan yang harmonis, seperti organ-organ dalam tubuh manusia (organ pernafasan, penglihatan, pendengaran dan lain-lain) merupakan satu sistem organisme besar yang terpadu. Jadi, tidak ada benturan antara organ yang satu dengan yang lain. Namun, keharmonisan yang ditemukan dalam tubuh manusia tidak dapat diterapkan pada semua struktur masyarakat segala bangsa dan segala zaman. Keharmonisan itu terdapat dalam masyarakat asli yang terbentuk secara spontan, sedangkan dalam masyarakat modern belum tentu terdapat keharmonisan itu. Bentrokan peranan juga dialami dalam dunia manajemen. Seorang pendiri dan ketua yayasan menjadi kepala sekolah dari sekolah yang dikelola yayasan. Jadi, orang yang sama memegang peranan sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai ketua yayasan. Sebagai kepala sekolah dia harus mempertanggungjawabkan hasil keijanya kepada ketua yayasan yang notabene adalah dirinya sendiri. Sebagai ketua yayasan dia harus mengontrol kerja kepala sekolah yang juga adalah dirinya sendiri.

Dalam situasi konkret bentrokan peranan sering terjadi. Untuk mengatasinya lembaga hukum secara positif melarang seseorang menjabat dua tugas yang kontradiktif. Seorang jaksa tidak boleh bertindak sebagai pembela dalam perkara yang sama. Dalam bidang pendidikan, pengurus yayasan tidak boleh menduduki jabatan kepala sekolah atau jabatan guru di sekolah yang dikelola oleh yayasan tersebut. Bilamana tidak ada larangan hukum sedangkan petugas yang bersangkutan tidak mungkin meninggalkan peranan-peranan yang kontradiktif itu, pedo-man sosiologis yang dapat diandalkan ialah: bekerja menurut pola (norma) peranan yang sedang dilaksanakan. Seorang guru, yang anak- anaknya adalah anak didiknya juga harus bertindak sebagai guru dan memperlakukan anaknya sebagai murid.

Incoming search terms:

  • solusi untuk mengatasi bentrokan
  • cara mengatasi bentrokan
  • solusi mengatasi bentrok
  • solusi mengatasi bentrokan
  • cara mengatasi bentrok
  • solusi untuk mengatasi bentrok
  • apa solusi untuk mengatasi bentrokan
CARA MENGATASI BENTROKAN PERANAN | ADP | 4.5