MENGENAL JENIS-JENIS TAJUK RENCANA

By On Saturday, May 9th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Tajuk rencana juga dapat dikenali lebih jauh berdasarkan jenis dan sifat yang dimilikinya, yaitu: (1) tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata, (2) tajuk rencana yang bersifat menjelaskan, (3) tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi, (4) tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi, (5) tajuk rencana yang bersifat jihad, (6) tajuk rencana yang bersifat membujuk, (7) tajuk rencana yang bersifat memuji, dan (8) tajuk rencana yang bersifat menghibur (Assegaff, 1983:65-66).Berikut penjelasannya:

  1. Tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata . Tajuk semacam ini agak jarang dijumpai. Kalaupun ada, pada umumnya karena si penulis tajuk masih belum mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh surat kabarnya.
  2. Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan.

Jenis tajuk ini hampir serupa dengan interpretasi yang memberikan penjelasan kepada suatu peristiwa atau berita.

  1. Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi.

Tajuk rencana ini bersifat analitis dan memberikan argumentasi mengapa sampai terjadi sesuatu hal dan apa akibatnya.

  1. Tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi. Tajuk semacam ini adalah tajuk yang mendorong timbulnya aksi dari masyarakat. Si penulis tajuk ingin menjuruskan timbulnya tindakan secara cepat. Tetapi pembaca surat kabar sekarang sudah terbiasa dengan keadaan, dan kurang lagi terdorong untuk mengambil aksi
  2. Tajuk rencana yang bersifat jihad.

Tajuk semacam ini umumnya datang berturut-turut, dan dengan sikap yang jelas terhadap sesuatu masalah. Tujuannya juga jelas untuk mengadakan perubahan. Contohnya tajuk-tajuk rencana yang terus-menerus tentang antijudi dan kemudian menghapuskan judi.

  1. Tajuk rencana yang bersifat membujuk.

Jenis tajuk rencana yang bersifat membujuk ditujukan secara halus kepada masyarakat pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum.

  1. Tajuk rencana yang bersifat memuji.

Jika ada tajuk yang mendorong aksi maka sudah wajar juga jika ada tajuk yang ditujukan untuk memuji atau memberikan pujian atas sutau prestasi yang terjadi pada masydrakat.

  1. Tajuk rencana yang bersifat menghibur.

Tajuk jenis ini sering terdapat dalam suatu surat kabar yang isinya semata-mata hiburan dan sering dikaitkan dengan human interest story. Misalnya tajuk duka karena meninggalnya gajah tertua di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta (Assegaff, 1983:65-66).

Incoming search terms:

  • jenis jenis tajuk rencana
  • jenis tajuk rencana
MENGENAL JENIS-JENIS TAJUK RENCANA | ADP | 4.5