PENGERTIAN AIR MENURUT ALKITAB

By On Thursday, September 12th, 2019 Categories : Biker Religious

PENGERTIAN AIR MENURUT ALKITAB – Teramat penting dalam ekonomi, agama, dan pemikiran Israel. Curah hujan menentukan pola kehidupan; di mana pemukiman dapat diadakan dan pekerjaan apa yang mungkin dilakukan. Memberikan secangkir air minum merupakan tanda *keramahan (Mat. 10:42). Seperti juga menyediakan bejana berair bagi para-tamu untuk mencuci kakinya (Luk.–7:44). Ada ketetapan mengenai mencuci dengan air untuk menghilangkan segala ketidakmurnian secara ritual (Im. 11:19-38) serta untuk mentahirkan berbagai penyakit kulit (Im. 14:8). *Naaman ditahirkan penyakit kustanya dengan mencuci diri dalam Su-ngai *Yordan (2Raj. 5:14). Dan seorang buta dapat melihat kembali setelah mencuci matanya di kolam *Siloam (Yoh. 2:7). Air mempunyai kedudukannya dalam *ceritacerita Kitab Kejadian. Ada samudera awal yang dibelah Allah menjadi air di atas (yang menurunkan hujan) dan air di bawah (yang emenjadi laut). Laut mewakili kekacauan – laut selalu dibayangkan sebagai bergolak, tetapi Allah bersemayam di atas laut secara berdaulat (Mzm. 29:10). Tenggelam dalam laut (Mzm. 69:1-2) itu serupa dengan menderita dalam roh, dan *keselamatan adalah pengalaman diselamatkan dari air lautan Ilematian, Mzm. 18:16). Ini sesuai dengan apabila Yesus menggambarkan *penyalibao-Nya sebagai *baptisan yang mengerikan eoh jasmani-Nya (Mrk. 10:38). Dan dalam

—Gereja Perdana, baptisan ini dimengerti sebagai ikut serta dalam *kematian Yesus Iltm. 6:3), sementara yang dibaptiskan itu adalah mereka yang diselamatkan Allah dari ancaman *air bah (1Ptr. 3:20).

PENGERTIAN AIR MENURUT ALKITAB | ADP | 4.5