PENGERTIAN AMBAR MENURUT ALKITAB

Bukan batu ambar modern (yang berwarna jingga kemerahan), melainkan batu permata berwarna biru. Permata ini disebut dalam Kel. 28:19, seperti yang terdapat pada *penutup dada Imam Besar. Dalam Why. 9:17, baju zirah berwarna biru dengan permata ambar (AV, jacinth) dikenakan oleh penunggang kuda dalam *penglihatan pelihat. Permata itu seperti safir. Batu ambar juga terdapat di tembok Yerusalem baru (Why. 21:20).

Filed under : Biker Religious,