ADEG, atau deg, ialah bentuk dan sikap dasar dari tubuh penari, yang disesuaikan dengan watak dan peranan yang dimainkan. Istilah ini terdapat dalam tari Jawa, tetapi secara umum berlaku dalam penyajian drama tari. Adeg berkaitan dengan istilah adegan (Jawa), yaitu sikap dan gerak pemeran dalam suatu bagian drama tari atau pertunjukan wayang. Adegan ini telah ditentukan dalam skenario, misalnya sikap duduk atau berdiri yang disesuaikan dengan kejadian serta kedudukan pemeran dalam cerita yang dimainkan.

Di Bali, khususnya di daerah Denpasar, dikenal istilah sadeg yang berarti Pengadegan, yaitu sikap penari pada upacara keagamaan yang sedang dalam keadaan tak sadar (trance). Sedangkan di Sunda dikenal istilah adeg-adeg, yang artinya sama dengan adeg dalam tari Jawa.

Dalam seni nasional, adegan merupakan bagian terkecil dari sebuah drama. Adegan ini menggambarkan kejadian, tanpa perpindahan tempat, perpindahan waktu dan penambahan tokoh.

Incoming search terms:

 • adeg adeg dalam tari
 • adeg adeg
 • pengertian adeg adeg
 • apa yang dimaksud dengan adeg adeg dalam tari
 • gerakan adeg adeg
 • adeg adeg adalah
 • definisi adeg
 • tegese adegan
 • pengertian adeg adeg dalam tari

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • adeg adeg dalam tari
 • adeg adeg
 • pengertian adeg adeg
 • apa yang dimaksud dengan adeg adeg dalam tari
 • gerakan adeg adeg
 • adeg adeg adalah
 • definisi adeg
 • tegese adegan
 • pengertian adeg adeg dalam tari