ADIPURANA adalah sebutan yang diberikan kepada Brahmapurana, kitab purana yang melukiskan asal mula alam semesta ini dengan perkembangannya dulu, kini dan nanti. Kitab ini juga berisi keterangan tentang siklus kalpa, abad-abad yang akan datang. Adipurana berasal dari kata adhy dan purana, yang berarti kitab purana yang pertama.