PENGERTIAN BAYAR – PEMBAYARAN KONSTAN

By On Tuesday, May 14th, 2019 Categories : Bikers Pintar

BAYAR – PEMBAYARAN KONSTAN
pembayaran secara berkala dengan jumlah yang mencakup bunga dan pokoknya; setiap
pinjaman dengan saldo pokok menurun apabila suatu angsuran pembayaran melebihi jumlah
yang ditetapkan sehingga kelebihan tersebut dialokasikan untuk mengurangi pokok pinjaman,
misalnya pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) dengan jumlah tetap
(constant payment)

PENGERTIAN BAYAR – PEMBAYARAN KONSTAN | ADP | 4.5