PENGERTIAN COULOMETER

By On Friday, February 14th, 2014 Categories : Bikers Pintar

COULOMETER
Dahulu coulombmeter, suatu alat untuk mengukur banyaknya muatan listrik yang dialirkan melalui satu rangkaian dalam suatu jangka waktu tertentu. Alat pokok dalam coulometer adalah sel elektrolisis berupa sebuah bejana yang di dalamnya terdapat larutan elektrolit dan sepasang elektrode. Elektrode yang digunakan biasanya adalah perak (Ag) atau tembaga (Cu), sedangkan larutan elektrolitnya adalah perak sulfat atau tembaga sulfat. Oksigen akan terbentuk dan dibebaskan sebagai gelembung gas pada elektrode negatif, sedangkan perak atau tembaga akan terbentuk dan diendapkan pada elektrode positif. Endapan ini dapat dikumpulkan, dikeringkan dan ditimbang. Jumlah massa zat yang diendapkan berbanding lurus pada besarnya muatan listrik yang mengalir selama waktu elektrolisis. Satu coulomb muatan listrik akan mengendapkan 0,329 gram ekuivalen perak atau tembaga.

PENGERTIAN COULOMETER | ADP | 4.5