PENGERTIAN EPOS

By On Saturday, March 1st, 2014 Categories : Bikers Pintar

Dari bahasa Yunani epos yang berarti nya­nyian, cerita, adalah bentuk pokok puisi epik drama­tik yang mengisahkan tindakan kepahlawanan seorang dewa atau pahlawan legendaris. Dalam kesusastraan dibedakan antara epos rakyat dan epos ciptaan. Epos rakyat dapat ditemui dalam berbagai lingkungan ke­budayaan sejak jaman purba sampai abad ke-17, se- dai epos ciptaan seperti kakawin Ramayana dan Ma­habarata dikarang oleh pujangga keraton berdasar­kan epos rakyat yang ada.

Incoming search terms:

  • pengertian epos
  • epos adalah
  • arti epos
  • apa itu epos
  • definisi epos
  • apa yang dimaksud epos
  • jelaskan yang dimaksud epos
  • istilah epos
  • pengertian dari epos
PENGERTIAN EPOS | ADP | 4.5