PENGERTIAN ETOS KEBUDAYAAN

By On Friday, March 7th, 2014 Categories : Bikers Pintar

Adalah watak atau pandang­an hidup khas yang terpancar ke luar dari suatu golongan sosial dalam masyarakat. Watak khas suatu masyarakat berasal dari sifat, nilai, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Perwujudan jiwa masyarakat dapat dilihat pada unsur-unsur ke­budayaannya, misalnya melalui sopan-santun dalam pergaulan, warna benda-benda kebudayaan, seperti pakaian, bentuk peralatan rumah tangga, tema ceri­ta rakyat, dan sebagainya. Bila tema cerita rakyat yang berkembang bersifat menggembirakan atau lucu, atau warna-warna yang digemari bersifat terang dan menyala, etos masyarakat tersebut dikatakan berkesan gembira; demikian pula sebaliknya.

Incoming search terms:

  • etos kebudayaan
  • etos budaya
  • Pengertian etos kebudayaan
  • pengertian etos budaya
  • etos budaya adalah
  • etos kebudayaan dan contohnya
  • contoh etos kebudayaan
  • apa yang dimaksud etos budaya
  • etos kebudayaan adalah
PENGERTIAN ETOS KEBUDAYAAN | ADP | 4.5