PENGERTIAN FADILAH (fadhilah)

By On Friday, March 7th, 2014 Categories : Bikers Pintar

Berarti keutamaan. Biasanya ungkapan fadilah berkaitan dengan perbuatan tertentu yang bersifat ibadah. Membaca al-Quran adalah suatu ibadah namun ada beberapa surat yang diyakini mempunyai fadilah tertentu, seperti surat Yasin, al- Waqi’ah atau al-Kahfi. Karena itu suiat Yasin ada­lah surat yang sering dibaca kaum muslimin. Mem­bangun sarana untuk kepentingan umum sangat di­anjurkan oleh agama, tetapi membangun mesjid atau musala dianggap mempunyai fadilah yang lebih be­sar daripada membangun sarana umum lainnya. Ka­rena itu umat Islam mendahulukan pemberian sum­bangan pembangunan tempat ibadah daripada sumbangan kepentingan lain.

Fadilah juga dikaitkan dengan tempat atau waktu tertentu. Misalnya, Makam Ibrahim, yaitu batu tem­pat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun kabah, dianggap tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Karena itu, umat Islam yang melaksanakan ibadah ha­ji berusaha untuk sembahyang dan berdoa di Makam Ibrahim. Juga bulan Ramadan adalah saat yang sa­ngat baik untuk beramal. Pahala yang diperoleh oleh orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan akan berlipat, maka banyak umat Islam yang mengeluar­kan zakat dan infak di bulan Ramadan.

Incoming search terms:

  • arti fadilah
  • arti fadhilah
  • arti kata fadilah
  • arti fadillah
  • pengertian fadhilah
  • fadilah artinya
  • Pengertian fadilah
  • arti kata fadhilah
  • fadilah adalah
  • fadhilah Adalah
PENGERTIAN FADILAH (fadhilah) | ADP | 4.5