PENGERTIAN JUJITSU

By On Friday, April 4th, 2014 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN JUJITSU – Salah satu cabang ilmu bela diri tangan kosong asal Asia yang mempunyai banyak aliran. Ke­banyakan orang menganggap ilmu ini berasal dari India, lalu menyebar ke Cina dan Jepang. Namun justru di Jepanglah ilmu ini berkembang. Jujitsu ber­asal dari kata Jepangy’w yang artinya lembut, dan jitsu yang artinya seni; jadi, jujitsu berarti “seni yang lembut”.

Jujitsu banyak mempunyai aliran, yang biasanya dikaitkan dengan nama penemu gerakan itu atau orang yang pertama melatihnya. Pada beberapa aliran jujitsu, orang boleh menangkap, menjepit, mengunci, dan membanting lawannya sehingga jujitsu merupa­kan perpaduan olahraga judo, gulat, dan aikido. Alir­an lainnya membolehkan orang meninju dan menen­dang sehingga permainan itu merupakan mirip per­paduan antara tinju dan karate.

Jujitsu dari aliran mana pun mengajarkan serangkai­an trik dalam bertahan atau membalas serangan mu­suh. Untuk menjadi terampil dalam ilmu bela diri ini, diperlukan latihan yang lama. Ratusan gerak dan ju­rus perlu dipelajari.

Judo sebenarnya berasal dari jujitsu. Ketika Jigaro Kano menciptakan judo, ia mengambil jurus-jurus jujitsu dan meleburnya dalam bentuk baru.

PENGERTIAN JUJITSU | ADP | 4.5