PENGERTIAN KOLAGENASE

By On Wednesday, April 23rd, 2014 Categories : Bikers Pintar

PENGERTIAN KOLAGENASE – Sebarang enzim proteolitik (peng­urai protein), yang sanggup menguraikan kolagen dan gelatin. Beberapa bakteri dari marga Clostridium dan larva serangga tertentu mengandung enzim ini. Enzim ini merupakan polimer asam amino yang mempunyai residu non-polar. Bagian terbesar kolagenase berupa prolina dan hidroksiprolina; kolagenase tidak me­ngandung sisteina.

Kolagen, protein hewani yang berbentuk serabut itu, mudah terusakkan (terdenaturasi) oleh panas. Bentuk denaturasi ini lebih mudah dihidrolisis oleh hampir setiap enzim protease (pengurai protein), sedangkan yang belum terdenaturasi sukar dihidroli­sis oleh enzim-enzim itu. Kolagenase mampu meng- hidrolisis kolagen yang pada pH netral belum terdena­turasi. Kolagenase dapat diisolasi dari beberapa mikroorganisme, misalnya Clostridium perfringens dan Clostridium histolitica. keaktifannya memerlu­kan ion kalsium. Adanya EDTA dapat menghambat kerja kolagenase. Kolagenase memerlukan substrat spesifik, dengan rumus P-R-R-P. (P = prolina atau hidroksiprolina, R = glisina).

 

Incoming search terms:

  • kolagenase
  • kolagenase adalah
  • enzim kolagenase
  • pengertian kolagenase
PENGERTIAN KOLAGENASE | ADP | 4.5