PENGERTIAN MESOTROFIK

By On Thursday, February 5th, 2015 Categories : Bikers Pintar

(meso: sedang; trophic: makanan) salah satu jenis danau yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan biomassa fitoplankton yang kisaran perbandingan maksimum dan minimumnya sedang (tidak terlalu tinggi), yakni sekitar 30 : 1, dalam satu kurun waktu musim (satu tahun). Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya pembatasan nutrien (bahan orgc-nik) yang masuk, serta sinar dan suhu yang disebabkan adanya perubahan iklim atau musim.

Sebagai contoh, pada danau di daerah dingin, fitoplankton mencapai maksimum pada musim panas dan minimum pada musim dingin, atau mungkin pula maksimum terjadi pada awal musim semi.

Perbandingan yang tinggi dicapai jenis danau eutrofik, yaitu danau yang kaya akan nutrien, dengan perbandingan biomassa fitoplankton maksimum dan minimumnya lebih dari 30 : 1. Perbandingan yang rendah dicapai jenis danau oligotrofik dengan perbandingan maksimum dan minimum kurang dari 3:1.

Pengukuran perubahan biomassa fitoplankton ini umumnya memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu, beberapa pakar menggunakan kandungan losfat terlarut sebagai penduga kesuburan perairan. Selain fosfat terlarut, parameter yang sering digunakan adalah kandungan nitrogen (N) anorganik, perbandingan antara nitrogen dan fosfat (N:P); perbandingan antara karbon, nitrogen dan fosfat (C:N:P); kandungan bahan organik; kecerahan dan kekeruhan perairan.

Incoming search terms:

  • mesotrofik
  • mesotrofik adalah
  • pengertian mesotrofik
PENGERTIAN MESOTROFIK | ADP | 4.5