PENGERTIAN PEMBIASAN – Adalah suatu gejala cahaya. Berkas cahaya yang berpindah dari suatu medium bening ke medium bening lain dengan sudut tidak tegak lurus terhadap permukaan batas, akan tampak dipatahkan, bila indeks bias kedua medium itu berlainan. Gejala ini disebut pembiasan Indeks bias ialah angkabanding antara iaju rambat cahaya dalam vakum dan dalam medium itu. Bila medium 2 berbentuk prisma dan berada dalam medium 1, cahaya putih yang memasuki medium 2 akan keluar lagi dalam keadaan terurai menjadi berkas-berkas cahaya monokromatik. Gejala ini disebab kan oleh perbedaan nilai indeks bias untuk panjan gelombang yang berlainan.

Bila medium 2 berupa bahan tertentu, misalnya kristal kalsit, indeks bias itu juga bergantung pada keadaan polarisasi cahaya. Kristal semacam itu menunjukkan gejala yang disebut pembiasan rangkap Berkas cahaya putih alamiah yang memasuki kristai kalsit yang berbentuk lempeng, akan keluar menjadi dua berkas cahaya yang terpolarisasi. Kadang salah satu berkas terpolarisasi ini juga diserap oleh medium 2. Gejala ini disebut dikroisme.

Incoming search terms:

 • pengertian pembiasan
 • Arti pembiasan
 • apa yang dimaksud dengan pembiasan
 • definisi pembiasan
 • arti kata pembiasan
 • Pembiasan artinya
 • apa yang dimaksud pembiasan
 • pembiasan adalah
 • apa yang di maksud pembiasan

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

 • pengertian pembiasan
 • Arti pembiasan
 • apa yang dimaksud dengan pembiasan
 • definisi pembiasan
 • arti kata pembiasan
 • Pembiasan artinya
 • apa yang dimaksud pembiasan
 • pembiasan adalah
 • apa yang di maksud pembiasan