PENGERTIAN TAJUL SALATIN

By On Sunday, January 4th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Atau Mahkota Segala Raja, adalah karya Melayu Klasik yang berisi ajaran kenegaraan. Karya ini sangat tua usianya, karena sekurang- kurangnya pada tahun 1603 di Aceh Bokhari al Jau- hari (dari Johor) telah menulis buku itu berdasar sumber dari Parsi. Pada tahun 1827 buku ini diterbit-kan di Batavia dan dipopulerkan oleh Roorda van Eysinga sehingga muncul dalam berbagai bunga rampai kesusastraan Melayu. Buku ini terdiri atas 24 bab beserta pendahuluan. Tajul Salatin ditulis dalam bahasa Jawa oleh Yasadipura pada tahun 1726.

Incoming search terms:

  • tadju salatin adalah
  • Tadju salatin
  • tadju salatin adalh
  • tadju selatin adalah
  • taju salatin adalah
  • pengertian tadju salatin
  • siapakah tadju salatin
  • apa itu tadju salatin
PENGERTIAN TAJUL SALATIN | ADP | 4.5