PENGERTIAN TAKLID

By On Sunday, January 4th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Atau taqlid, adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa memahami dan mengetahui alasan-alasannya. Seseorang yang mengakui pendapat orang lain dengan memahami alasan-alasannya disebut itti- ba . Sebagian ulama Islam mengharuskan orang- orang awam bertaklid kepada imam mazhab tertentu dalam melaksanakan ajaran agama, sedangkan sebagian lain melarang dan menganjurkan mereka ber-/7- tiba . Dalam masyarakat terdapat ungkapan taklid buta yang berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan benar tidaknya.

PENGERTIAN TAKLID | ADP | 4.5